Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Dogfennau Presennol sy’n destun ymgynghoriad cyhoeddus

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd - Newidiadau  Materion sy’n Codi

Dogfennau perthnasol:

Gellir gweld crynodeb o'r sylwadau unigol a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus (16/02/15 - 31/03/15) trwy glicio ar yr eicon priodol yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau:

 

Dim i'w Weld = dim sylwadau

Gweld = sylwadau i'w gweld

 

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult