Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cyfarwyddiadau

 

Gallwch edrych ar y dogfennau CDLl ar yr hafan drwy glicio ar y ddogfen yr ydych chi eisiau ei darllen.

 

Nid oes angen cofrestru i weld y dogfennau, ond mae'n rhaid i chi gofrestru ar y wefan i allu cyflwyno sylwadau.

 

Mae’r wefan yn gyfrwng rhyngweithiol i gyflwyno sylwadau yn ystod cyfnodau ymgynghori cyhoeddus penodol.

 

Mae nifer o gamau y mae’n rhaid eu cymryd er mwyn gwneud sylwadau ar-lein:

 


Allwedd Dogfen

 

 

I chwilio am sylwadau yn y dogfennau, agorwch y ddogfen sydd gennych ddiddordeb ynddi yn gyntaf a chwiliwch ar yr eiconau a ddangosir isod:

Write Cliciwch ar yr eicon hwn i wneud sylw (yn ystod cyfnodau ymgynghori)
View Cliciwch yr eicon hwn i weld sylwadau pobl eraill.
View Disabled Yn nodi nad oes unrhyw sylwadau eraill wedi eu gwneud ar yr eitem hon.
Map Yn nodi fod y polisi hwn wedi'i gynrychioli ar y map cynigion. I weld y map cynigion cliciwch ar yr eicon glÏŠb

Amlygir y polisïau yn las gydag ymyl llwyd

Amlygir yr amcanion mewn gwyrdd gydag ymyl llwyd

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult