Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Atodiad 4

No Comments Rhestr o Aneddleoedd

Canolfan Isranbarthol:
Gweld y Sylwadau (6) 1. Bangor
Canolfannau Gwasanaeth Trefol:
Ynys Môn Gweld y Sylwadau (3) 2. Amlwch
Gweld y Sylwadau (4) 3. Caergybi
Gweld y Sylwadau (6) 4. Llangefni
Gwynedd Gweld y Sylwadau (1) 5. Blaenau Ffestiniog
Gweld y Sylwadau (3) 6. Caernarfon
Gweld y Sylwadau (8) 7. Porthmadog
Gweld y Sylwadau (4) 8. Pwllheli
Canolfannau Gwasanaeth Lleol:
Ynys Môn No Comments 9. Biwmares
Gweld y Sylwadau (1) 10. Benllech
Gweld y Sylwadau (1) 11. Bodedern
Gweld y Sylwadau (5) 12. Cemaes
Gweld y Sylwadau (2) 13. Gaerwen
Gweld y Sylwadau (3) 14. Llanfairpwll
Gweld y Sylwadau (4) 15. Porthaethwy
Gweld y Sylwadau (2) 16. Pentraeth
No Comments 17. Rhosneigr
Gweld y Sylwadau (1) 18. Y Fali
Gwynedd Gweld y Sylwadau (3) 19. Abermaw
Gweld y Sylwadau (5) 20. Abersoch
Gweld y Sylwadau (1) 21. Bethesda
No Comments 22. Criccieth
Gweld y Sylwadau (2) 23. Llanberis
Gweld y Sylwadau (3) 24. Llanrug
Gweld y Sylwadau (3) 25. Nefyn
Gweld y Sylwadau (3) 26. Penrhyndeudraeth
Gweld y Sylwadau (2) 27. Penygroes
Gweld y Sylwadau (1) 28. Tywyn
Pentrefi Gwasanaeth:
Ynys Môn Gweld y Sylwadau (1) 29. Gwlachmai
Gweld y Sylwadau (5) 30. Niwbwrch
Gweld y Sylwadau (7) 31. Llannerch-y-medd
Gwynedd Gweld y Sylwadau (6) 32. Bethel
Gweld y Sylwadau (2) 33. Bontnewydd
Gweld y Sylwadau (1) 34. Botwnnog
Gweld y Sylwadau (3) 35. Chwilog
No Comments 36. Deiniolen
No Comments 37. Rachub
No Comments 38. Tremadog
Gweld y Sylwadau (5) 39. Y Ffôr
Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol:
A) Pentrefi Lleol
Ynys Môn Gweld y Sylwadau (3) 40. Bethel
Gweld y Sylwadau (3) 41. Bodffordd
Gweld y Sylwadau (2) 42. Bryngwran
Gweld y Sylwadau (4) 43. Brynsiencyn
Gweld y Sylwadau (4) 44. Caergeiliog
Gweld y Sylwadau (2) 45. Dwyran
Gweld y Sylwadau (3) 46. Llandegfan
Gweld y Sylwadau (4) 47. Llanddaniel Fab
Gweld y Sylwadau (1) 48. Llanfachraeth
Gweld y Sylwadau (2) 49. Llanfaethlu
Gweld y Sylwadau (2) 50. Llanfechell
Gweld y Sylwadau (1) 51. Llanfihangel yn Nhowyn
Gweld y Sylwadau (1) 52. Llangaffo
Gweld y Sylwadau (4) 53. Llangristiolus
Gweld y Sylwadau (1) 54. Llanrhyddlad
Gweld y Sylwadau (22) 55. Pencarnisiog
Gweld y Sylwadau (1) 56. Penysarn
Gweld y Sylwadau (1) 57. Rhosybol
Gweld y Sylwadau (3) 58. Talwrn
Gweld y Sylwadau (1) 59. Tregele
Gwynedd Gweld y Sylwadau (3) 60. Abererch
Gweld y Sylwadau (2) 61. Brynrefail
Gweld y Sylwadau (2) 62. Caeathro
Gweld y Sylwadau (1) 63. Carmel
Gweld y Sylwadau (1) 64. Cwm y Glo
Gweld y Sylwadau (1) 65. Dinas (Llanwnda)
Gweld y Sylwadau (1) 66. Dinas Dinlle
Gweld y Sylwadau (1) 67. Dolydd a Maen Coch
Gweld y Sylwadau (4) 68. Efailnewydd
Gweld y Sylwadau (1) 69. Garndolbenmaen
Gweld y Sylwadau (1) 70. Garreg-Llanfrothen
Gweld y Sylwadau (3) 71. Groeslon
Gweld y Sylwadau (1) 72. Llandwrog
Gweld y Sylwadau (2) 73. Llandygai
Gweld y Sylwadau (1) 74. Llangybi
Gweld y Sylwadau (1) 75. Llanllyfni
Gweld y Sylwadau (1) 76. Llanystumdwy
Gweld y Sylwadau (3) 77. Nantlle
Gweld y Sylwadau (2) 78. Penisarwaun
Gweld y Sylwadau (1) 79. Pentref Uchaf
Gweld y Sylwadau (2) 80. Rhiwlas
Gweld y Sylwadau (2) 81. Rhosgadfan
Gweld y Sylwadau (2) 82. Rhostryfan
Gweld y Sylwadau (1) 83. Sarn Mellteyrn
Gweld y Sylwadau (3) 84. Talysarn
Gweld y Sylwadau (1) 85. Tregarth
Gweld y Sylwadau (4) 86. Trefor
Gweld y Sylwadau (1) 87. Tudweiliog
Gweld y Sylwadau (3) 88. Waunfawr
Gweld y Sylwadau (1) 89. Y Fron
B) Pentrefi Arfordirol / Gwledig:
Ynys Môn Gweld y Sylwadau (1) 90. Aberffraw
Gweld y Sylwadau (1) 91. Carreglefn
Gweld y Sylwadau (2) 92. Llanbedrgoch
Gweld y Sylwadau (1) 93. Llanddona
Gweld y Sylwadau (1) 94. Llanfaelog
Gweld y Sylwadau (2) 95. Llangoed
Gweld y Sylwadau (1) 96. Malltraeth
Gweld y Sylwadau (4) 97. Moelfre
Gweld y Sylwadau (1) 98. Pont Rhyd y Bont
Gweld y Sylwadau (4) 99. Trearddur
Gwynedd Gweld y Sylwadau (1) 100. Aberdaron
Gweld y Sylwadau (2) 101. Borth y Gest
Gweld y Sylwadau (3) 102. Clynnog Fawr
Gweld y Sylwadau (1) 103. Corris
Gweld y Sylwadau (1) 104. Edern
Gweld y Sylwadau (1) 105. Fairbourne
Gweld y Sylwadau (2) 106. Llanaelhaearn
Gweld y Sylwadau (4) 107. Llanbedrog
Gweld y Sylwadau (1) 108. Llangian
Gweld y Sylwadau (1) 109. Llithfaen
Gweld y Sylwadau (1) 110. Morfa Bychan
Gweld y Sylwadau (2) 111. Morfa Nefyn
Gweld y Sylwadau (2) 112. Mynytho
Gweld y Sylwadau (2) 113. Rhoshirwaun
Gweld y Sylwadau (1) 114. Sarn Bach
Gweld y Sylwadau (3) 115. Y Felinheli
Clystyrau:
Ynys Môn Gweld y Sylwadau (1) 116. Bodorgan
Gweld y Sylwadau (1) 117. Bro Iarddur (Trearddur)
Gweld y Sylwadau (2) 118. Bryn Du
Gweld y Sylwadau (1) 119. Brynminceg (Old Llandegfan)
Gweld y Sylwadau (1) 120. Brynrefail
No Comments 121. Brynteg
Gweld y Sylwadau (1) 122. Bwlch Gwyn
No Comments 123. Capel Coch
Gweld y Sylwadau (1) 124. Capel Mawr
No Comments 125. Capel Parc
Gweld y Sylwadau (1) 126. Carmel
No Comments 127. Cerrigman
Gweld y Sylwadau (1) 128. Cichle
Gweld y Sylwadau (1) 129. Haulfre (Llangoed)
Gweld y Sylwadau (1) 130. Elim
Gweld y Sylwadau (1) 131. Glanyrafon
Gweld y Sylwadau (1) 132. Glyn Garth
Gweld y Sylwadau (1) 133. Gorsaf Gaerwen
No Comments 134. Hebron
Gweld y Sylwadau (1) 135. Hendre Hywel (Pentraeth)
Gweld y Sylwadau (1) 136. Hermon
Gweld y Sylwadau (1) 137. Llanddeusant
Gweld y Sylwadau (1) 138. Llaneilian
Gweld y Sylwadau (3) 139. Llanfaes
No Comments 140. Llanfairynghornwy
Gweld y Sylwadau (1) 141. Llangadwaladr
Gweld y Sylwadau (1) 142. Llansadwrn
No Comments 143. Llanynghenedl
Gweld y Sylwadau (1) 144. Llynfaes
No Comments 145. Marianglas
Gweld y Sylwadau (1) 146. Mynydd Mechell
Gweld y Sylwadau (1) 147. Nebo
Gweld y Sylwadau (1) 148. Penygroes
Gweld y Sylwadau (1) 149. Pen y Marian
Gweld y Sylwadau (1) 150. Pengorffwysfa
Gweld y Sylwadau (1) 151. Penlon
No Comments 152. Penmon
Gweld y Sylwadau (2) 153. Pentre Berw
No Comments 154. Pentre Canol (Holyhead)
No Comments 155. Penygraigwen
Gweld y Sylwadau (1) 156. Porth Llechog (Bull Bay)
Gweld y Sylwadau (1) 157. Rhoscefnhir
Gweld y Sylwadau (1) 158. Rhosmeirch
Gweld y Sylwadau (2) 159. Rhostrehwfa
Gweld y Sylwadau (1) 160. Bryn y Môr (Valley)
Gweld y Sylwadau (1) 161. Rhydwyn
Gweld y Sylwadau (2) 162. Star
No Comments 163. Traeth Coch (Red Wharf Bay)
No Comments 164. Trefor
No Comments 165. Tyn Lôn (Glan yr Afon)
Gweld y Sylwadau (2) 166. Tynygongl
Gwynedd Gweld y Sylwadau (1) 167. Abersach
Gweld y Sylwadau (1) 168. Aberllefenni
No Comments 169. Aberpwll
Gweld y Sylwadau (1) 170. Bethesda Bach
Gweld y Sylwadau (1) 171. Bryncir
Gweld y Sylwadau (2) 172. Bryncroes
Gweld y Sylwadau (1) 173. Bryn Eglwys
Gweld y Sylwadau (2) 174. Bwlchtocyn
No Comments 175. Penrhos (Caeathro)
Gweld y Sylwadau (1) 176. Caerhun / Waen Wen
Gweld y Sylwadau (1) 177. Capel Uchaf
Gweld y Sylwadau (1) 178. Cape y Graig
No Comments 179. Ceidio
Gweld y Sylwadau (1) 180. Coris Uchaf
Gweld y Sylwadau (1) 181. Crawia
No Comments 182. Dinas (Llŷn)
Gweld y Sylwadau (1) 183. Dinorwig
No Comments 184. Friog
Gweld y Sylwadau (1) 185. Gallt y Foel
Gweld y Sylwadau (1) 186. Glasinfryn
Gweld y Sylwadau (1) 187. Groeslon Waunfawr
No Comments 188. Llanaber
Gweld y Sylwadau (2) 189. Llandderfel
Gweld y Sylwadau (1) 190. Llanengan
Gweld y Sylwadau (1) 191. Llanfor
No Comments 192. Llangwnadl
Gweld y Sylwadau (1) 193. Llaniestyn
Gweld y Sylwadau (1) 194. Llanllechid
Gweld y Sylwadau (1) 195. Llannor
Gweld y Sylwadau (1) 196. Llanwnda
Gweld y Sylwadau (2) 197. Llwyn Hudol
Gweld y Sylwadau (1) 198. Machroes
Gweld y Sylwadau (1) 199. Maes Tryfan
Gweld y Sylwadau (1) 200. Minffordd
Gweld y Sylwadau (1) 201. Minffordd (Bangor)
Gweld y Sylwadau (1) 202. Mynydd Llandygai
Gweld y Sylwadau (1) 203. Nebo
Gweld y Sylwadau (1) 204. Pantglas
Gweld y Sylwadau (1) 205. Pencaenewydd
Gweld y Sylwadau (1) 206. Penmorfa
Gweld y Sylwadau (1) 207. Penrhos
Gweld y Sylwadau (1) 208. Pentir
Gweld y Sylwadau (1) 209. Penmorfa
Gweld y Sylwadau (1) 210. Pistyll
Gweld y Sylwadau (2) 211. Pontllyfni
Gweld y Sylwadau (1) 212. Rhiw
Gweld y Sylwadau (1) 213. Rhos Isaf
Gweld y Sylwadau (1) 214. Rhoslan
Gweld y Sylwadau (1) 215. Rhydyclafdy
Gweld y Sylwadau (1) 216. Saron (Llanwnda)
Gweld y Sylwadau (1) 217. Sling
Gweld y Sylwadau (1) 218. Swan
Gweld y Sylwadau (1) 219. Tai'n Lôn
Gweld y Sylwadau (1) 220. Talwaenydd
Gweld y Sylwadau (1) 221. Talybont
Gweld y Sylwadau (1) 222. Tan y Coed
No Comments 223. Treborth
Gweld y Sylwadau (1) 224. Ty'n-lon
Gweld y Sylwadau (1) 225. Ty'n y Lôn
Gweld y Sylwadau (1) 226. Waun (Penisarwaun)

CATEGORI

PA ANHEDDLEOEDD

(yn nhrefn y wyddor)

SWYDDOGAETH GOBLYGIADAU
Canolfan Isranbarthol Bangor Mae gan y ddinas rôl is-ranbarthol a rôl i ardal y Cynllun yn ogystal a rôl mwy lleol. Yn chwarae rôl draws ffiniol a lleol yn nhermau cyfleoedd cyflogaeth, addysg, iechyd a hamdden. Mae'n ganolfan fanwerthu nid yn unig ar gyfer ei boblogaeth ei hun ond ar gyfer ardal ehangach. Mae'r Cynllun yn anelu at gynnal a gwella statws Bangor fel anheddle o bwys cenedlaethol a chanolfan strategol ar gyfer y Gogledd Orllewin. Cyfran uwch o unedau tai, cyflogaeth, manwerthu a hamdden. Unedau tai'n cael eu darparu trwy gapasiti trefol (mewnlenwi, ar hap, ail-ddefnyddio adeiladau ac unedau tai gwag tymor hir yn ôl mewn defnydd) a dynodiadau. Mae dynodiadau ar ffurf stadau lle mae hynny'n briodol. Bydd angen canran o dai fforddiadwy. Mae'r Cynllun yn hyrwyddo cyfleoedd i ddefnyddiau cyflogaeth amrywiol ar safleoedd strategol rhanbarthol Bryn Cegin a safle strategol isranbarthol Parc Menai. Darparu cyfleoedd ar gyfer busnesau newydd yn ogystal a chlystyrau o fusnesau. Hefyd, mae'n ceisio darparu twf manwerthu i gynnal rôl ranbarthol bwysig y ddinas i gynnig dewis o nwyddau cymharol a chyfleustra.

Canolfan Gwasanaeth Trefol

Amlwch, Blaenau Ffestiniog, Caergybi, Caernarfon, Llangefni, Porthmadog a Phwllheli

Mae ganddynt rôl is-sirol o ran darparu ystod eang o wasanaethau a chyfleusterau i'w poblogaeth eu hunain a rhannau o'u siroedd. Mae rhai, h.y. Llangefni a Chaernarfon yn ogystal gyda swyddogaeth gweinyddol i'w siroedd.


Mae'r Cynllun yn anelu i sicrhau y gwneir yn fawr o botensial economaidd y Canolfannau Gwasanaeth Trefol. Bydd yn plethu eu rôl i'r economi leol gyda thwf cyfatebol mewn unedau tai amrywiol. Bydd mentrau newydd yn cael eu hannog i sefydlu a thyfu a bydd cyfleoedd i rai presennol dyfu, gan ganolbwyntio ar eu cryfderau, e.e. cysylltiadau a'r sector niwclear, twristiaeth, hamdden. Bydd tai yn cwrdd a galw cyffredinol a thai fforddiadwy ar safleoedd wedi eu dynodi, safleoedd ar hap a mewnlenwi, ail-ddefnyddio adeiladau a thai gwag tymor hir. Bydd yn annog cyfleusterau cymunedol, iechyd, hamdden ac adloniant ynddynt. Bydd ystod o siopau cymhariaeth a hwylus yn cael eu hannog.

Canolfan Wasanaeth Lleol Abermaw, Abersoch, Bethesda, Biwmares, Benllech, Bodedern, Cemaes, Criccieth, Gaerwen, Llanberis, Llanfairpwll, Llanrug, Nefyn, Penrhyndeudraeth, Penygroes, Porthaethwy, Pentraeth, Rhosneigr, Y Fali, Tywyn.

Maent yn cael eu hadnabod fel canolfannau cyfleustra a gwasanaeth sy'n cyfarch gofynion eu poblogaeth eu hunain a'u dalgylchoedd uniongyrchol. Mae ganddynt rai cyfleoedd cyflogaeth a manwerthu a chysylltiadau da iawn gydag un ai Canolfan Wasanaeth Trefol neu'r Ganolfan Isranbarthol, prun bynnag sydd agosaf.

Cynnal ac amrywio eu cyfleoedd cyflogaeth a gwasanaeth ac felly eu swyddogaeth yn y rhwydwaith o aneddleoedd. Bydd hyn yn cynyddu gallu cymunedau gwledig o'u cwmpas i gael mynediad rhwydd i gyfleusterau a gwasanaethau sylfaenol. Cyfeirir twf o ran tai fydd yn golygu cyfleoedd i gael tai marchnad agored, oni bai bod y dystiolaeth yn dangos mai tai marchnad leol sydd eu hangen. Ceir dynodiadau tai gymharol llai, safleoedd ar hap a mewnlenwi, ac ail-ddefnyddir adeiladau a thai gwag tymor hir. Bydd pob un o'r Canolfannau'n cyfrannu at gyfarch yn galw am unedau tai fforddiadwy. Siopau hwylus i gwrdd a galw dydd-i-ddydd a siopau nwyddau arbennig neu annibynnol.

Pentrefi Gwasanaeth

Bethel, Bontnewydd, Botwnnog, Chwilog, Deiniolen, Gwalchmai, Llannerch-y-medd, Niwbwrch, Rachub, Tremadog, Y Ffôr.

Maent yn cynnwys nifer o gyfleusterau a gwasanaethau lleol, sy'n cynnwys o leiaf un gwasanaeth neu gyfleuster allweddol. Maent yn amlwg yn gallu gwasanaethu gofynion dydd i ddydd aelwydydd o'u mewn ac yn eu cyffiniau.

Bydd graddfa datblygu'n cael ei arwain gan ofynion lleol am gyflogaeth a chartrefi lleol sy'n gymesur a'r aneddleoedd unigol.

Bydd cyfran uwch o ran tai'n cael ei gyfeirio at y Pentrefi Gwasanaeth o'i gymharu â'r Pentrefi eraill. Lle bo'n briodol bydd dynodiadau tai yn y Pentrefi Gwasanaeth i ddarparu tai marchnad agored priodol (oni bai bod tystiolaeth yn dangos bod y galw am dai marchnad lleol) a chanran o dai fforddiadwy.

I adlewyrchu cymeriad a swyddogaeth y Pentrefi eraill hyrwyddir lefel fwy cyfyngedig o unedau tai er mwyn cefnogi anghenion cymunedau lleol eu hunain a lleihau cyfleoedd, yn arbennig yn y Pentrefi Arfordirol, i'r stoc tai newydd gael eu defnyddio fel tai haf neu wyliau. Bydd darpariaeth newydd yn fwy tebygol o ddod ar safleoedd mewnlenwi, ail-ddefnyddio adeiladau neu gwblhau safleoedd mwy sydd eisoes efo caniatad cynllunio. Bydd pwyslais ar ddarparu cartrefi sy'n fforddiadwy i gymunedau lleol neu dai marchnad lleol, lle mae tystiolaeth yn cefnogi'r agwedd yma.

Pentrefi Lleol / Gwledig / Arfordirol Gormod i'w rhestru yma - gweler y rhestr sydd ar ddechrau'r Atodiad yma. Ar y cyfan mae yna lai o wasanaethau a chyfleusterau ynddynt sy'n golygu bod eu dylanwad yn llai. Fodd bynnag, mae ganddynt o leiaf un gwasanaeth neu gyfleuster allweddol. Mae gan ambell Bentref Arfordirol gymharol fwy o wasanaethau a chyfleusterau, ond mae bodolaeth cyfartaledd uwch o gartrefi gwyliau neu ail gartrefi'n golygu bod angen rheoli rhagor o newid ynddynt.
Clystyrau Gormod i'w rhestru yma - gweler y rhestr sydd ar ddechrau'r Atodiad yma. Aneddleoedd sy'n cynnwys o leiaf 10 o unedau tai mewn gr?p tynn a digonol sy'n hawdd i'w ddiffinio a chysylltiad gydag aneddleoedd sy'n uwch yn y goeden aneddleoedd. Dim ond unedau tai fforddiadwy i gwrdd ag angen lleol ar leiniau sy'n cydymffurfio a gofynion polisi.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult