Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Atodiad 5

No Comments Unedau gyda Chaniatad Cynllunio (Ebrill 2014)

Tablau 1 a 2 isod yn nodi faint o unedau tai oedd efo caniatâd cynllunio ar Ebrill 1af 2014. Ceir ffigyrau i bob Cymuned o fewn Ardal Cynllunio Gwynedd ac Ynys Môn a wedyn mae'r rhain wedi eu torri lawr i aneddleoedd unigol ac unedau yn y cefn gwald o fewn pob Cymuned.

Mae H/D - N/S yn cyfeirio tuag at Unedau oedd heb eu dechrau ar Ebrill 1af 2014 ac mae W/D - U/C yn cyfeirio at rhai wedi eu dechrau. Unedau newydd ydy'r rhai yng ngholofn A tra bod rhai yn colofn B yn Unedau wedi cael eu creu ar ôl trosi adeilad.

Mae tabl 3 yn nodi nifer o unedau fesul Cyngor Cymuned ac anheddle unigol mae'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi eu hasesu fel rhai sydd yn annhebygol o gael eu datblygu o fewn oes y Cynllun oherwydd rhesymau amrywiol, e.e. maent wedi bod yn y banc tir ers fwy na 5 mlynedd.

Mae tabl 4 yn adnabod safleoedd wedi ei dynodi sydd wedi cael caniatâd cynllunio rhwng 1 Ebrill 2014 a 1 Rhagfyr 2014.

Tabl 1: Ardal Cynllunio Gwynedd

TIR AR GYFER TAI

LAND FOR HOUSING

Ebrill / April 2014

Rhif

No.

Cymuned

Community

Anheddle

Settlement

H/D N/S

W/D U/C

A B A B
00 ABERMAW Cyfanswm / Total 53 11 4 5
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Abermaw 53 11 4 5
Llanaber 0 0 0 0
01 ARTHOG Cyfanswm / Total 5 1 1 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 0 0
Fairbourne 5 0 1 1
Friog 0 0 0 0
02 CORRIS Cyfanswm / Total 0 0 0 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Aberllefenni 0 0 0 0
Corris 0 0 0 0
Corris Uchaf 0 0 0 1
03 FFESTINIOG Cyfanswm / Total 3 0 3 4
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Blaenau Ffestiniog 3 0 3 4
Talwaenydd 0 0 0 0
04 LLANDDERFEL Cyfanswm / Total 2 0 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Llandderfel 1 0 0 0
Llanfor 0 0 0 0
Glanrafon 1 0 0 0
05 LLANFROTHEN Cyfanswm / Total 0 0 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Garreg-Llanfrothen 0 0 0 0
06 LLANGYWER Cyfanswm / Total 0 0 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
07 MAWDDWY Cyfanswm / Total 0 0 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
08 PENRHYNDEUDRAETH Cyfanswm / Total 11 0 7 4
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Minffordd 0 0 0 0
Penrhyndeudraeth 11 0 7 4
09 TYWYN Cyfanswm / Total 62 3 15 14
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Tywyn 62 3 15 14
10 ABERGWYNGREGYN Cyfanswm / Total 0 0 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
11 BANGOR Cyfanswm / Total 150 9 27 27
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
*Bangor 150 9 27 27
12 BETWS GARMON Cyfanswm / Total 0 0 0 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 1
13 BETHESDA Cyfanswm / Total 17 7 7 4
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Bethesda 12 7 5 4
Rachub 5 0 2 0
14 CAERNARFON Cyfanswm / Total 136 8 12 7
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 0 0 0
Caernarfon 135 8 12 7
15 LLANBERIS Cyfanswm / Total 12 0 4 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 1
Llanberis 12 0 4 0
16 LLANDYGAI Cyfanswm / Total 17 0 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 0 0 0
Bryn Eglwys 0 0 0 0
Llandygai 15 0 0 0
Mynydd Llandygai 0 0 0 0
Sling 0 0 0 0
Tregarth 1 0 0 0
17 LLANDWROG Cyfanswm / Total 2 2 2 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 2 0 1
Bethesda Bach 0 0 0 0
Carmel 0 0 0 0
Dinas Dinlle 2 0 0 0
Dolydd a Maen Coch 0 0 0 0
Groeslon 0 0 0 0
Llandwrog 0 0 0 0
Ty'n Lon 0 0 0 0
Y Fron 0 0 2 0
18 LLANDDEINIOLEN Cyfanswm / Total 23 2 4 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 0 0 0
Bethel 18 0 0 0
Brynrefail 0 0 0 0
Deiniolen 2 2 3 0
Dinorwig 0 0 0 0
Gallt y Foel 0 0 0 0
Penisarwaun 1 0 1 0
Rhiwlas 1 0 0 0
Waun Penisarwaun 0 0 0 0
19 BONTNEWYDD Cyfanswm / Total 29 0 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Bontnewydd 29 0 0 0
20 Y FELINHELI Cyfanswm / Total 42 0 23 4
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Aberpwll 0 0 0 0
Y Felinheli 42 0 23 4
21 LLANLLECHID Cyfanswm / Total 0 1 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 0 0
Llanllechid 0 0 0 0
Talybont 0 0 0 0
22 LLANLLYFNI Cyfanswm / Total 12 5 3 7
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 2 0 2
Llanllyfni 0 0 1 1
Nantlle 0 0 0 0
Nebo 4 0 0 0
Penygroes 6 3 2 4
Talysarn 2 0 0 0
23 LLANRUG Cyfanswm / Total 43 0 4 3
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 1
Crawia 0 0 0 0
Cwm y Glo 12 0 2 1
Llanrug 31 0 1 1
Tanycoed 0 0 0 0
Ceunant 0 0 1 0
24 LLANWNDA Cyfanswm / Total 43 1 10 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 1 0
Dinas 24 0 2 0
Llanwnda 3 0 0 0
Dolydd a Maen Coch 0 0 1 1
Maes Tryfan 0 0 0 0
Rhos Isaf 3 0 1 0
Rhosgadfan 0 0 0 2
Rhostryfan 12 0 5 0
Saron 1 0 0 0
25 PENTIR Cyfanswm / Total 250 1 45 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 0 0
*Bangor 250 0 42 1
Caerhun Waun Wen 0 0 0 1
Capel y Graig 0 0 0 0
Glasinfryn 0 0 3 0
Minffordd 0 0 0 0
Pentir 0 0 0 0
Treborth 0 0 0 0
26 WAUNFAWR Cyfanswm / Total 3 2 5 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Caeathro 0 0 0 0
Groeslon Waunfawr 0 0 0 0
Penrhos Caeathro 0 0 0 0
Waunfawr 3 2 5 0
30 ABERDARON Cyfanswm / Total 3 1 3 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 1 2
Aberdaron 1 0 1 0
Rhiw 1 0 0 0
Rhoshirwaun 1 0 1 0
32 BOTWNNOG Cyfanswm / Total 7 1 4 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 1 0 1
Botwnnog 5 0 0 0
Bryncroes 0 0 2 0
Sarn Mellteyrn 1 0 2 0
33 BUAN Cyfanswm / Total 1 0 2 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Ceidio 0 0 0 0
Rhydyclafdy 1 0 1 0
Boduan 0 0 1 0
34 CLYNNOG Cyfanswm / Total 3 2 1 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 2 0 1
Aberdesach 0 0 0 0
Capel Uchaf 0 0 0 0
Clynnog 0 0 1 0
Pantglas 0 0 0 0
Pontllyfni 3 0 0 0
Swan 0 0 0 0
Tai'n Lon 0 0 0 0
35 CRICCIETH Cyfanswm / Total 54 1 0 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Criccieth 54 1 0 1
36 DOLBENMAEN Cyfanswm / Total 1 1 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Bryncir 0 0 0 0
Garndolbenmaen 0 0 0 0
Penmorfa 0 0 0 0
Pentrefelin 1 1 0 0
37 LLANAELHAEARN Cyfanswm / Total 2 1 1 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 0 1
Llanaelhaearn 0 0 0 0
Trefor 2 0 1 1
38 LLANBEDROG Cyfanswm / Total 2 0 2 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 1 0
Llanbedrog 2 0 1 0
39 LLANENGAN Cyfanswm / Total 25 1 16 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 1 0
Abersoch 20 1 10 1
Bwlchtocyn 0 0 0 0
Llanengan 5 0 1 0
Llangian 0 0 0 0
Machroes 0 0 0 0
Mynytho 0 0 4 0
Sarn Bach 0 0 0 0
40 LLANNOR Cyfanswm / Total 10 0 1 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Abererch 0 0 0 0
Efailnewydd 0 0 1 0
Llannor 0 0 0 0
Llwyn Hudol 0 0 0 0
Penrhos 0 0 0 0
Pentreuchaf 0 0 0 1
Y Ffôr 9 0 0 0
Rhos Fawr 1 0 0 0
41 LLANYSTUMDWY Cyfanswm / Total 0 3 2 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 3 0 1
Chwilog 0 0 1 0
Llangybi 0 0 0 0
Llanystumdwy 0 0 1 0
Pencaenewydd 0 0 0 0
Rhoslan 0 0 0 0
42 NEFYN Cyfanswm / Total 41 4 7 7
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 0 0
Edern 9 0 2 0
Morfa Nefyn 13 0 3 0
Nefyn 19 3 2 7
43 PISTYLL Cyfanswm / Total 3 0 0 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 1
Llithfaen 3 0 0 0
Pistyll 0 0 0 0
44 PORTHMADOG Cyfanswm / Total 30 19 3 26
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 0 0
Borth y Gest 0 1 0 0
Morfa Bychan 7 0 3 0
Porthmadog 13 17 0 26
Tremadog 10 0 0 0
45 PWLLHELI Cyfanswm / Total 41 2 2 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Pwllheli 41 2 2 0
46 TUDWEILIOG Cyfanswm / Total 2 0 4 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 3 1
Dinas 0 0 0 0
Llangwnadl 0 0 0 0
Llaniestyn 0 0 0 0
Tudweiliog 2 0 1 0

2014

Cyfanswm / Total 1140 89 224 133

GWYNEDD

UD: 05/10/2014

Ebrill / April - 2014

Heb

Ddechrau

Wedi

Dechrau

Not

Started

Under

Construction

1229

357

* Nodyn/Note : Nifer o unedau ar gyfer Bangor i'w gael o dan Ardal Cyngor Dinas Bangor ac Ardal Cyngor Cymuned Pentir
Number of Units for Bangor are found under Bangor City Council and Pentir Community Council Areas.

Tabl 2: Ardal Cynllunio Ynys Môn

AR GYFER TAI

LAND FOR HOUSING

Ebrill / April 2014

Rhif

No.

Cymuned

Community

Anheddle

Settlement

H/D N/S

W/D U/C

A B A B
10 ABERFFRAW Cyfanswm / Total 7 6 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 2 0 0
Aberffraw 7 4 0 0
11 AMLWCH Cyfanswm / Total 41 13 5 4
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 3 0 1
Amlwch 22 9 1 3
Bull Bay 19 1 4 0
12 BIWMARES/BEAUMARIS Cyfanswm / Total 39 2 0 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Biwmares / Beaumaris 38 2 0 2
Llanfaes 1 0 0 0
13 BODEDERN Cyfanswm / Total 0 5 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 4 0 0
Bodedern 0 1 0 0
14 BODFFORDD Cyfanswm / Total 1 4 0 5
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 4 0 5
Bodffordd 0 0 0 0
Llynfaes 0 0 0 0
Tyn Lon 0 0 0 0
Trefor 1 0 0 0
15 BODORGAN Cyfanswm / Total 6 4 2 5
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 4 0 1
Bethel 0 0 0 0
Hermon 3 0 0 0
Malltraeth 2 0 1 0
Llangadwaldar 1 0 1 4
Bodorgan 0 0 0 0
16 BRYNGWRAN Cyfanswm / Total 23 2 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 2 0 0
Bryngwran 22 0 0 0
17 CWM CADNANT Cyfanswm / Total 10 0 3 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Llandegfan 8 0 3 0
Llansadwrn 2 0 0 0
Brynminceg 0 0 0 0
Cichle 0 0 0 0
Glyn Garth 0 0 0 0
18 CYLCH Y GARN Cyfanswm / Total 2 12 2 6
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 10 0 3
Rhydwyn 0 0 0 2
Llanrhyddlad 1 2 1 1
Llanfairynghornwy 1 0 1 0
19 CAERGYBI / HOLYHEAD Cyfanswm / Total 615 43 4 3
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Caergybi / Holyhead 615 42 4 3
Holyhead Mountain 0 1 0 0
20 LLANBADRIG Cyfanswm / Total 6 8 4 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 5 1 0
Cemaes 1 1 3 2
Tregele 5 2 0 0
21 LLANDDANIEL FAB Cyfanswm / Total 5 4 0 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 4 0 0
Llanddaniel 5 0 0 0
* Gweler / see CC 33 Gaerwen Station
22 LLANDDONA Cyfanswm / Total 3 2 3 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 2 0
Llanddona 3 1 1 0
23 LLANDDYFNAN Cyfanswm / Total 2 13 2 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 11 1 0
Capel Coch 0 1 1 0
Talwrn 1 1 0 1
Hebron / Maenaddwyn 0 0 0 0
24 LLANEILIAN Cyfanswm / Total 27 0 3 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 1 2
Penysarn 19 0 1 0
Pengorffwysfa 0 0 0 0
Nebo 4 0 0 0
Cerrigman 4 0 1 0
Llaneilian 0 0 0 0
25 LLANERCHYMEDD Cyfanswm / Total 17 2 1 5
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 1 0 4
Llanerchymedd 14 1 1 1
Carmel 3 0 0 0
Bachau 0 0 0 0
26 LLANEUGRAD Cyfanswm / Total 0 9 1 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 9 1 0
Marianglas 0 0 0 0
27 LLANFACHRAETH Cyfanswm / Total 7 1 1 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 2 1 0 0
Llanfachraeth 5 0 1 0
28 LLANFAELOG Cyfanswm / Total 27 6 6 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 6 0 2
Rhosneigr 17 0 0 0
Llanfaelog 6 0 5 0
Bryn Du 1 0 1 0
Pencarnisiog 2 0 0 0
29 LLANFAETHLU Cyfanswm / Total 6 7 0 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 6 0 2
Llanfaethlu 6 1 0 0
30 LLANFAIR ME Cyfanswm / Total 26 2 7 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 0 2 1
Benllech 7 2 4 0
Brynteg 9 0 0 0
Llanbedrgoch 4 0 1 0
Red Wharf Bay 1 0 0 0
Tynygongl 3 0 0 0
Bwlch Gwyn 1 0 0 0
31 LLANFAIRPWLL Cyfanswm / Total 33 1 6 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Llanfairpwll 33 1 6 0
32 LLANFAIR YN NEUBWLL Cyfanswm / Total 76 1 1 3
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 1 0 3
Ll'fihangel yn Nhowyn 1 0 0 0
Caergeiliog 74 0 1 0
33 LL'HANGEL ESCEIFIOG Cyfanswm / Total 12 2 7 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 1 0 1
Gaerwen 3 0 0 1
Pentre Berw 8 1 7 0
Gaerwen Station 0 0 0 0
34 LLANGEFNI Cyfanswm / Total 62 9 6 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 0 0 0
Llangefni 57 9 5 1
Rhosmeirch 4 0 1 0
* Gweler / see CC36 Llangristiolus Rhostrehwfa
35 LLANGOED Cyfanswm / Total 17 5 1 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 5 0 1
Llangoed 13 0 1 0
Glan yr Afon 4 0 0 0
Pen y Marian 0 0 0 0
Haulfre 0 0 0 0
Penmon 0 0 0 0
36 LLANGRISTIOLUS Cyfanswm / Total 13 3 4 5
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 3 1 5
Llangristiolus 3 0 3 0
Rhostrehwfa 8 0 0 0
Capel Mawr 2 0 0 0
37 LLANIDAN Cyfanswm / Total 19 3 2 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 2 1 0
Brynsiencyn 19 1 1 1
38 MECHELL Cyfanswm / Total 25 4 1 9
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 4 1 9
Llanfechell 21 0 0 0
Carreglefn 3 0 0 0
Mynydd Mechell 1 0 0 0
39 PORTHAETHWY / Menai BRIDGE Cyfanswm / Total 100 7 2 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 0 0 0
Menai Bridge 100 7 2 0
40 MOELFRE Cyfanswm / Total 7 5 0 2
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 4 0 2
Moelfre 5 1 0 0
Brynrefail 1 0 0 0
41 PENMYNYDD Cyfanswm / Total 3 18 0 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 18 0 1
Star 2 0 0 0
42 PENTRAETH Cyfanswm / Total 7 2 9 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 0 0 0
Pentraeth 4 1 8 0
Rhoscefnhir 2 1 1 0
Hendre Hywel 0 0 0 0
43 RHOSCOLYN Cyfanwm / Total 10 4 1 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 2 0 0
* yn cynnwys/inc CC49 Y Fali Four Mile Bridge 9 2 1 1
44 RHOSYBOL Cyfanswm / Total 13 5 4 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 4 2 0
Rhosybol 12 1 2 0
Rhosgoch 1 0 0 0
Capel Parc 0 0 0 0
Pengraigwen 0 0 0 0
45 RHOSYR Cyfanswm / Total 43 7 15 3
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 7 0 2
Newborough 24 0 2 0
Llangaffo 0 0 0 0
Dwyran 16 0 11 1
Pen-lon 3 0 2 0
46 TREARDDUR Cyfanswm / Total 164 8 4 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 4 0 0
Trearddur 164 4 4 0
Bro Iarddur 0 0 0 0
47 TREF ALAW Cyfanswm / Total 9 15 3 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 15 1 0
Llanddeusant 9 0 0 0
Elim 0 0 2 0
Pen y Groes 0 0 0 0
48 TREWALCHMAI Cyfanswm / Total 7 1 4 0
Cefn Gwlad / Open Countryside 1 0 0 0
Gwalchmai 6 1 4 0
49 Y FALI / VALLEY Cyfanswm / Total 36 7 6 1
Cefn Gwlad / Open Countryside 0 5 0 0
Y Fali / Valley 35 2 5 0
Llanynghenedl 1 0 1 1
* canlyniadau/result CC43 - Rhoscolyn Four Mile Bridge
Bryn y Mor, Y Fali 0 0 0 0

2014

Cyfanswm / Total 1527 252 120 70

YNYS MÔN

U/D: 19/09/14

Ebrill / April - 2014 Heb Ddechrau Wedi Dechrau
Not Started Under Construction

1779

190

Tabl 3: Nifer o Unedau sydd yn Annhebygol o gael eu cwblhau yn oes y Cynllun

Gwynedd

Rhif / No Cymuned / Community Anheddle / Settlement

Nifer o Unedau sy'n Annhebygol i'w Cwblhau

Number of Units unlikely to be Completed

11 Bangor Bangor

32

18 Llanddeiniolen Bethel

14

45 Pwllheli Pwllheli

5

00 Abermaw Abermaw

26

09 Tywyn Tywyn

6

Ynys Môn

Rhif No Cymuned Community

Anheddle

Settlement

Nifer o Unedau sy'n Annhebygol i'w Cwblhau

Number of Units unlikely to be Completed

18 Caergybi / Holyhead Caergybi / Holyhead

268

34 Llangefni Llangefni

19

11 Amlwch Amlwch

4

11 Amlwch Porth Llechog / Bull Bay

15

12 Biwmares / Beaumaris Biwmares / Beaumaris

4

39 Porthaethwy / Menai Bridge Porthaethwy / Menai Bridge

40

49 Y Fali / Valley Y Fali / Valley

10

32 Llanfair yn Neubwll Caergeiliog

73

20 Llanbadrig Tregele

5

24 Llaneilian Penysarn

14

37 Llanidan Brynsiencyn

13

40 Moelfre Moelfre

4

30 Llanfair ME Brynteg

6

36 Llangristiolus Rhostrehwfa

7

47 Tref Alaw

Llantrisant

(cefn gwlad agored / open countryside)

7

41 Penmynydd

Penmynydd

(cefn gwlad agored / open countryside)

4

41 Penmynydd Cefn gwlad agored / Open countryside

6

46 Trearddur Trearddur

100

Tabl 4: CDLl ar y cyd Caniatâd Cynllunio newydd ar Safleoedd sydd wedi ei Dynodi yn y cyfnod 1 Ebrill 2014 hyd at 1 Rhagfyr 2014

Canolfan Cyfeirnod y Safle Enw'r Safle
Deiniolen T65 Tir ger Pentre Helen

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult