Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf

Atodiad 7

Gweld y Sylwadau (1) Rhestr o Safleoedd neu Ardaloedd wedi eu Gwarchod

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA)

Gwynedd

 1. Afon Gwyrfai and Llyn Cwellyn
 2. Afon Dyfrdwy a Llyn Bala
 3. Coedydd Aber
 4. Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirionnydd
 5. Clogwyni Pen Ll?n
 6. Corsydd Eifionydd
 7. Corsydd Ll?n
 8. Eryri
 9. Glynllifon
 10. Migneint - Arenig - Dduallt

11. Pen Ll?n a'r Sarnau
12. Y Berwyn

Môn

13. Corsydd Môn
14. Bae Cemlyn
15. Glan-traeth
16. Arfordir Môn: Cors Heli

17. Glannau Ynys Gybi
18. Llyn Dinam

Gwynedd & Môn

19. Y Twyni o Abermenai i Aberffraw Dunes
20. Y Fenai a Bae Conwy

Ardaloedd Gwarchod Arbenning (AGA)

Gwynedd

 1. Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli
 2. Migneint-Arenig-Dduallt
 3. Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Sant Tudwal
 4. Traeth Lafan
 5. Y Berwyn

Anglesey

6. Glannau Ynys Gybi
7. Ynys Feurig, Bae Cemlyn Bay ac Ynysoedd y Moelrhoniaid
8. Ynys Seiriol

Gwynedd & Môn

9. Bae Lerpwl

RAMSAR

Gwynedd & Môn

 1. Corsydd Môn a Llyn

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

1. Aber Geirch
2. Aber Mawddach
3. Afon Dyfi near Machlwyd
4. Afon Dyfrdwy
5. Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn
6. Afon Seiont
7. Barmouth Hillside
8. Mwynfa Benallt a Nant y Gadwen
9. Berwyn
10. Broadwater
11. Caeau Tan y Bwlch
12. Caeau Tyddyn Dicwm
13. Caerau Uchaf
14. Cappas Lwyd
15. Carreg y Llam
16. Chwarel Gwenithfaen Madoc
17. Coed Cwmgwared
18. Coed Dinorwic
19. Coed Elerion
20. Coed Tremadog
21. Coedydd Aber
22. Coedydd Afon Menai
23. Coedydd Dyffryn Ffestiniog (Gogleddol)
24. Coedydd Nanmor
25. Cors Geirch
26. Cors Gyfelog
27. Cors Hirdre
28. Cors Llanllyfni
29. Cors Llyferin
30. Cors y Sarnau
31. Cors y Wlad
32. Dinas Dinlle
33. Dyfi
34. Eithinog
35. Eryri
36. Foel Gron a Thir Comin Mynytho
37. Gallt y Bwlch
38. Glanllynnau a Glannau Pen-Ychain i Griccieth
39. Glannau Aberdaron
40. Glannau Tonnau to Friog
41. Glaslyn
42. Glynllifon
43. Gwydir Bay
44. Llwyn y Coed
45. Llyn Glasfryn
46. Llyn Padarn
47. Llyn Peris
48. Llystyn Isaf
49. Maen Gwyn
50. Migneint - Arenig - Dduallt
51. Moel Tryfan
52. Moelypenmaen
53. Morfa Abererch
54. Morfa Dinlle

55. Mynydd Tir y Cwmwd a'r Glannau at Garreg yr Imbill
56. Morfa Dyffryn
57. Morfa Harlech
58. Mountain Cottage Quarry
59. Mwyngloddiau Llanfrothen
60. Mynydd Penarfynnydd
61. Mynydd Tir y Cwmwd a'r Glannau at Garreg yr Imbill
62. Pant Cae Haidd
63. Pen Banar
64. Penmaen
65. Porth Ceiriad, Porth Neigwl ac Ynysoedd Sant Tudwal
66. Porth Dinllaen i Borth Pistyll
67. Porth Towyn i Borth Wen
68. Rhiw-For-Fawr
69. Rhosgyll Fawr
70. Rhyllech Uchaf
71. Talhenbont
72. Tan y Grisiau
73. Tiroedd a Glannau rhwng Criccieth and Afon Glaslyn
74. Traeth Lafan
75. Tryweryn River Sections
76. Tyddyn Gyrfer
77. Tyn-Llan
78. Wern
79. Wig Bar a'r Glannau i Borth Alwm
80. Y Foryd
81. Ynys Enlli
82. Ynysoedd y Gwylanod, Gwylan Islands
83. Yr Eifl

Anglesey

84. Arfordir Gogleddol Penmon
85. Parc Baron Hill
86. Beddmanarch-Cymryan
87. Bwrdd Arthur
88. Cadnant Dingle
89. Cae Gwyn
90. Caeau Talwrn
91. Pen Carmel
92. Bae Cemlyn
93. Clegir Mawr
94. Coed y Gell a Morfa Dulas
95. Cors Bodeilio
96. Cors Bodwrog
97. Cors Goch
98. Cors Erddreiniog
99. Cors y Farl

100. Cors Goch
101. Cors y Farl
102. Craig Wen/Cors Castell
103. Fferam Uchaf
104. Glan-Traeth
105. Glannau Penmon - Biwmaris
106. Glannau Porthaethwy
107. Glannau Rhoscolyn
108. Glannau Ynys Cybi
109. Gwenfro a Rhos y Gad
110. Henborth
111. Llanbadrig - Dinas Gynfor
112. Llyn Alaw
113. Llyn Bodgylched
114. Llyn Garreg-Llwyd
115. Llyn Hafodol a Cors Clegyrog
116. Llyn Llygeirian
117. Llyn Llywenan
118. Llyn Maelog
119. Llyn Padrig
120. Llyn Traffwll
121. Llynnau Y Fali
122. Malltraeth Marsh/Cors Ddyga
123. Mariandyrys
124. Mynydd Parys
125. Nantanog
126. Cwningar Niwbwrch - Ynys Llanddwyn
127. Penrhos Lligwy
128. Penrhynoedd Llangadwaladr
129. Porth Diana
130. Ynys Seiriol
131. Cors Rhoscolyn
132. Rhosneigr
133. Rhosneigr Reefs
134. Rhosydd Llanddona
135. Salbri
136. Ynysoedd Moelrhiniaid
137. Sgistau Glas Ynys Môn
138. Traeth Lligwy
139. Tre Wilmot
140. Tre'r Gof
141. Trwyn Dwlban
142. Ty Croes
143. Tyddyn y Waen
144. Tywyn Aberffraw
145. Waun Eurad
146. Y Werthyr
147. Ynys Feurig
Gwarchodfa Natur Cenedlaethol (GNC)
1. Coed Tremadog
2. Cors Bodeilio
3. Cors Erddreiniog
4. Cors Geirch
5. Cors Goch
6. Morfa Dyffryn
7. Morfa Harlech
8. Cwningar Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn
9. Ynys Enlli

Ardaloedd Cadwraeth

Gwynedd

1. Aberdaron
2. Abermaw
3. Aberpwll
4. Bangor
5. Bontnewydd
6. Bryn Eglwys
7. Braichmelyn
8. Caernafon
9. Clynnog Fawr
10. Criccieth
11. Dolbenmaen
12. Glasinfryn
13. Glynllifon
14. Porthmadog
15. Portmeirion
16. Pwllheli
17. Nefyn
18. Llanaelhaearn

19. Llandwrog
20. Llaniestyn
21. Llandygai
22. Llanengan
23. Llangian
24. Llangybi
25. Llanllechid
26. Llanwnda
27. Llanystumdwy
28. Lôn y Graig-Bethesda
29. Llwybr Main/Tan y Bwlch-Mynydd Llandygai
30. Porthdinllaen
31. Porthmadog
32. Pwllheli
33. Rhes Elfed-Bethesda
34. Rhes Gordon-Bethesda
Tanysgafell-Bethesda
35. Trefor
36. Tregarth

37. Tremadog
38. Y Faenol
39. Ynys Enlli

Môn

40. Aberffraw
41. Amlwch
42. Porth Amlwch
43. Biwmares
44. Bodedern
45. Cemaes
46. Canol Caergybi
47. Mynydd Caergybi
48. Caergybi/Traeth y Newry
49. Llanfechell
50. Llangefni
51. Porthaethwy

Gerddi a Pharciau Hanesyddol

Gwynedd

1. Boduan
2. Broom Hall
3. Caernarfon: Comin Morfa
4. Castell Bryn Bras
5. Castell Penrhyn
6. Cefnamlwch
7. Faenol

8. Glasinfryn
9. Glynllifon
10. Plas Bodegroes
11. Plas yn Rhiw
12. Portmeirion
13. Tan yr Allt
14. Rhiwlas

Môn

15. Bodorgan
16. Bodowen
17. Carreglwyd
18. Cestyll
19. Llanidan
20. Plas Berw
21. Plas Gwyn
22. Plas Newydd

Tirluniau Hanesyddol

Gwynedd

1. Aberglaslyn
2. Ardudwy
3. Bala & Llyn Bala
4. Blaenau Ffestiniog

5. Dinorwig
6. Dyffryn Dysynni
7. Mawddach
8. Dyffryn Ogwen
9. Dyffryn Nantlle

10. Gogledd Arllechwedd
11. Ll?n a Ynys Enlli

Môn

Penmon

Y Bennod Ddiwethaf || Y Bennod Nesaf
Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult