Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost a bydd cod diogelwch dros dro yn cael ei anfon atoch chi, bydd hyn yn eich caniatáu i newid eich cyfrinair. Bydd yn dod i ben ar ôl 1 awr.

Ar ôl derbyn yr e-bost, cliciwch ar y ddolen gyswllt yn eich e-bost i newid eich cyfrinair. Diolch.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult