Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Chwilio am Sylwadau

Os ydych yn gwybod beth yw ID y sylw rydych yn chwilio amdano dylech ei roi yn y bocs a ddarparwyd. Neu dewiswch ddogfen o'r rhestr isod ac yna dewiswch os ydych eisiau chwilio yn ôl ymatebydd, asiant neu opsiwn.


Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult