Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Cyflwyniad, 1.1

ID y Sylw: 188

GWRTHWYNEBU Mrs Irene Stott

Crynodeb:

Mae'r broses ar gyfer cyflwyno sylwadau i'w gweld yn rhy anodd ac wedi'i chreu ar gyfer hwylustod cynllunwyr ac i ddal y person cyffredin yn ei ôl. Rwyf yn ystyried fy hun yn un sy'n hyddysg yn y maes cyfrifiadurol ond bu rhaid i mi wneud ymdrech deg i roi trefn ar y system.Gwneud y broses ar gyfer cyflwyno sylwadau yn fwy eglur a mwy cyfeillgar i'r defnyddiwr.

ID y Sylw: 163

GWRTHWYNEBU Rod Dixon

Crynodeb:

Mae'r broses ar gyfer cyflwyno sylwadau i'w gweld yn rhy anodd ac wedi'i chreu ar gyfer hwylustod cynllunwyr ac i ddal y person cyffredin yn ei ôl. Rwyf yn ystyried fy hun yn un sy'n hyddysg yn y maes cyfrifiadurol ond bu rhaid i mi wneud ymdrech deg i roi trefn ar y system. Byddwn yn credu y byddai hyn yn debygol o ostwng nifer y sylwadau.

Gwneud y broses yn gyfeillgar i'w ddefnyddio.

ID y Sylw: 62

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Y mae'r holl gynllun wedi ei seilio ar orchymyn llywodraeth yn hytrach na'r angen lleol. Mae'n cynnwys gormod o lawer o dai.

Asesiadau ar lefel leol o beth yn union ydi'r galw go iawn, nid rhywbeth wedi ei seilio ar amcanestyniadau poblogaeth llywodraeth

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult