Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Cyflwyniad, 1.2

ID y Sylw: 412

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Sylw ychwanegol

Mae Cyngor Tref yn cefnogi'r weledigaeth ar gyfer Blaenau Ffestiniog ar dudalen 41.

ID y Sylw: 410

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Sylw ychwanegol

Dylid gwneud yn siŵr fod elfennau o'r cynllun ym Mlaenau Ffestiniog weddi efo'r Cynllun Lleol fydd yn cael ei greu ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri. Pa gyd-weithrediad sydd yna rhwng Adrannau Cynllunio Cyngor Gwynedd a'r Parc Cenedlaethol?

ID y Sylw: 409

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Sylw ychwanegol

Lle mae tai yn cael eu gwerthu'n araf deg, dylai'r Cynllun Lleol annog pobl i un greu un tŷ annedd allan o ddau dy wrth ochr ei gilydd.

ID y Sylw: 391

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Mae Cyngor Tref Ffestiniog yn cefnogi cadw Blaenau Ffestiniog fel Canolfan Gwasanaethau Trefol. Mae hyn yn bwysig o ran trafnidiaeth gyhoeddus, gwasanaethau lleol a llawer mwy.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult