Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Cyflwyniad, 1.3

ID y Sylw: 272

GWRTHWYNEBU Mrs Marian Jones

Crynodeb:

Dywedir eich bod wedi ymgynghori a'r cyhoedd.
Nid oes neb wedi cysylltu a mi nac unrhyw aelod o fy nheulu.
Ydych chi wedi cael cyswllt gyda canran helaeth o boblogaeth y Sir? A chael croes-doriad o ran oedran ac amgylchiadau personol?

Teimlaf nad yw y cyhoedd wedi cael eu hysbysu am y cynllun. Dylai pawb gael y wybodaeth yn llawn,mewn iaith hawdd ei ddeallt.Dylai pawb gael eu holi yn unigol a chael cyfle i leisio barn.
Byddai hyn yn rhoi darlun tecach o'r angen lleol am y tai.

ID y Sylw: 189

GWRTHWYNEBU Mrs Irene Stott

Crynodeb:

Mae'r broses yn annemocrataidd a, hyd y gwelaf i, wedi'i rhoi at ei gilydd gan gynllunwyr heb unrhyw ystyriaeth am y bobl ac nid yw wedi'i hystyried na'i phasio gan y cynghorau lleol - cynrychiolwyr y bobl. Mae'n ymddangos fod polisïau a chyfarwyddyd cynllunio presennol wedi'u diystyru. Roedd y Ddogfen Strategol a Ffefrir yn gyffredinol iawn ac nid oedd ynddi ddigon o fanylion i wneud sylwadau adeiladol arni. Cyflwyno'r cynllun mewn cyfarfodydd llawn o'r Cyngor ar gyfer cymeradwyaeth y Cyngor.

ID y Sylw: 162

GWRTHWYNEBU Rod Dixon

Crynodeb:

Mae'r broses yn annemocrataidd a, hyd y gwelaf i, wedi'i rhoi at ei gilydd gan gynllunwyr heb unrhyw ystyriaeth o'r bobl ac nid yw wedi'i hystyried na'i phasio gan y cynghorau lleol - cynrychiolwyr y bobl. Mae'n ymddangos fod polisïau a chyfarwyddyd cynllunio presennol wedi'u diystyru. Roedd y Ddogfen Strategol a Ffefrir yn gyffredinol iawn ac nid oedd ynddi ddigon o fanylion i wneud sylwadau adeiladol arni.
Cyflwyno'r cynllun mewn cyfarfodydd llawn o'r Cyngor ar gyfer cymeradwyaeth y Cyngor.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult