Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Broses o Baratoi'r Cynllun, 1.4

ID y Sylw: 152

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Fel y nodwyd wrth ymateb i'r Hoff Strategaeth - aethpwyd ati I greu'r cynllun o'r top I lawr ac nid o'r gwaelod I fyny gan hynny mae'n methu a chyfarch gwir anghenion y Sir ac yn y diwedd y wlad hefyd.

cyhwyn y cynllun drwy gymryd I ystyriaeth yr anghenion yn lleol , eu "adio" at ei gilydd a gweld beth yw angen y wlad yn ei chyfanrwydd. Bydd parch i'r anghenion yn lleol heb anghofio yr anghenion mwy eang. Fel ac y mae mae'r "angen mawr" yn boddi'r angen lleol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult