Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Beth sy'n digwydd yn awr?, 1.5

ID y Sylw: 271

GWRTHWYNEBU Iwan Edgar

Crynodeb:

Y drol o flaen y ceffyl

Asesu gofynion o'r gwaelod i fyny nid derbyn ordinhad oddi fry

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult