Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Sut i wneud sylwadau, 1.9

ID y Sylw: 356

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Rhoi sylwadau

Diwygio'r drefn sydd gennych yma sy'n caniatau I rywun gynnwys tystiolaeth hefo'r sylwadau. Yn anffodus, hyd y gwelaf (ac fel y cefais wybod gan swyddog) y mae nam ar y system.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult