Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Sut i wneud sylwadau, 1.11

ID y Sylw: 510

GWRTHWYNEBU Marian Roberts

Crynodeb:

Rwyf o'r farn nad yw'r ddau gyngor wedi dangos na fydd y datblygiadau hynny yn niweidio sefyllfa'r Gymraeg yn gymunedol. Nid oes tystiolaeth ganddynt sy'n profi na fydd unrhyw orddatblygu. Gwyddom am effaith ddifäol y mewnlifiad ar y Gymraeg ar drefi a phentrefi Seisnig arfordir y gogledd ac yn awr mae hyn wedi digwydd ac yn digwydd o flaen ein llygaid yma yng Ngwynedd a Môn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult