Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Sut i wneud sylwadau, 1.13

ID y Sylw: 514

GWRTHWYNEBU Marian Roberts

Crynodeb:

Prin ar y naw fu'r cyhoeddusrwydd i'r Ymgynghoriad: * Dim sôn yn "Newyddion Gwynedd" a anfonir i bob tŷ a swyddfa yn Rhagfyr a Mawrth nac ychwaith efo'r bil treth a anfonwyd ymhell cyn i'r Ymgynghoriad ddod i ben. * I sicrhau copi i astudio'r dogfennau yn fanwl yr oedd angen rhai cannoedd o bunnau. * Yr oedd y cyfarfodydd cyhoeddus yn gyfyngedig iawn heb nemor ddim cyhoeddusrwydd o gwbl iddynt

ID y Sylw: 513

GWRTHWYNEBU Marian Roberts

Crynodeb:

Mae datganiad ysgubol fel hyn "Mae statws yr iaith yn iach iawn ym Motwnnog.. Y Ffôr a Chwilog" (dan BOTWNNOG) heb dystiolaeth ddibynadwy a mynd ati i feddwl am godi 40 tŷ yno yn hollol anghyfrifol. (Asesiad Effaith Ieithyddol Cynllun Adnau, Chwefror 2015).

ID y Sylw: 500

GWRTHWYNEBU Marian Roberts

Crynodeb:

tystiolaeth heb fod ar sail gredadwy (Prawf cadernid CE2)

* seilio Cynllun Datblygu Lleol ar angen cymunedol gan lunio cynlluniau datblygu cymunedol er mwyn osgoi gorddarparu a allai arwain at fewnfudiad di-Gymraeg;

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult