Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Beth yw 'cadernid'?, 1.17

ID y Sylw: 351

GWRTHWYNEBU CymdeithasyrIaithGymraeg (Menna Machreth)

Crynodeb:

Credwn fod sawl un o'r profion cadernid yn ddiffygiol.
C1: credwn fod y cynllun yn tanseilio polisi iaith Gwynedd 2014-17
C2: mae Bil Cynllunio Llywodraeth Cymru yn cael ei ffurfio ar hyn o bryd felly byddai'n annoeth gwneud penderfyniad heb ystyried egwyddorion y bil hwnnw
C4: nid oes asesiad o'r angen lleol wedi ei wneud.
CE2: Nid oes tystiolaeth yn y cynllun i ddangos sut y penderfynwyd ar y nifer o dai ar gyfer pob cymuned.
Nid oes tystiolaeth i brofi na fydd y cynllun yn cael effaith andwyol ar y Gymraeg
CE4: nid yw'n hyblyg i ymdrin ag amgylchiadau sy'n newid

ID y Sylw: 140

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yn y frawddeg gyntaf: "Mae'r Archwiliad yn sicrhau bydd y Cynllun yn seiliedig ar wybodaeth a meddylfryd gadarn, a bod barn y rhai sydd a phryderon yng nghylch y Cynllun wedi cael eu hystyried." Hyd y gwelwn 'does dim tystiolaeth bod newidiadau a awgrymwyd gennym ni sef Cyngor Cymuned Llanystumdwy, (a mudiadau eraill) ym mis Mai/ Mehefin 2013 wedi eu hystyried.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult