Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Ddogfen Mapiau Cynigion, 1.22

ID y Sylw: 77

CEFNOGI Cyngor Cymuned Y Felinheli (Cyng Sian Gwenllian)

Crynodeb:

Rydym yn cytuno gyda'r dynodiad ar gyfer Y Felinheli ac yn ei groesawu yn fawr. Gallai'r polisi Marchnad Leol fod yn berthnasol i ochr Bangor y ward ond gallai rwystro pobol o rannau eraill o Wynedd ee Llyn, Meirionnydd rhag codi tai-ar-hap.Ar hyn o bryd felly, nid ydym am gael ein cynnwys o dan 'Marchnad Agored' ond byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa os y teimlwn ein bod angen y warchodaeth ychwanegol i'r dyfodol. Rydym hefyd yn falch mai dim ond 100% tai fforddiadwy fyddai'n gallu cael eu codi yn ol yr angen lleol ger ffiniau'r pentref.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult