Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 1.28

ID y Sylw: 337

CEFNOGI Sally Baxter (Ms Sally Baxter)

Crynodeb:

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cydnabod bod angen datblygu tai priodol i sicrhau cymunedau cynhwysol ac iach ar gyfer anghenion y boblogaeth a ddisgwylir. Nid oes gennym wrthwynebiadau penodol i'r cynigion datblygu. Er hynny, dymunem fod yn rhan o asesiad pellach ar effaith cynigion ar iechyd y boblogaeth a hefyd yr effaith ar ddarparu gofal iechyd, o gofio'r heriau i recriwtio, yn enwedig felly mewn ardaloedd gwledig, ac yn cynnwys darparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

ID y Sylw: 153

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Yr Hierarchiaeth

Ei newid fel bod canran uwch yn y clystyrau a'r cefn gwlad. Bydd cefn gwlad farw ar ei thread fel hyn. Mae sawl un yng nhefn gwlad eisiau codi ei dy ei hun ond mae'r drefn yma yn canoli yn ormodol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult