Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Polisiau Rheoli Twf a Datblygiad, 1.32

ID y Sylw: 1098

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn credu bod y ciplun o'r rhan hon yn "Cefnogi'r sector ynni" yn cyfyngu gormod.
Nid yw'n gredadwy bod modd osgoi effeithiau ym mhob achos o ddatblygiad ynni. Dylai cefnogaeth i ddatblygu prosiectau ynni gael ei chefnogi lle mae unrhyw effeithiau andwyol sylweddol wedi cael eu hosgoi yn briodol, eu hateb neu eu lleddfu hyd at lefelau derbyniol.

ID y Sylw: 335

GWRTHWYNEBU Miss Ffion Jones

Crynodeb:

Polisiau strategol manwl

ID y Sylw: 154

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Y polisiau - a hynny I warchod yr iaith Gymraeg

Rhoi blaenoriaeth I greu a chael gwaith yn yr ardal yn gyntaf, cyn codi mwy o dai a allasai fod yn ddiangen - a hynny yn ei dro yn dennu pobol I ymddeol fyddai maes o law yn gostus I wasanaethau cymdeithasol a iechyd y sir. Iawn codi tai ble mae'r angen wedi ei fesur (yn fras) ymlaen llaw

ID y Sylw: 143

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yn y pwynt cyntaf "Diogelu a gwella'r iaith Gymraeg - trwy greu'r amgylchiadau iawn a fydd yn cyfrannu at gynnal a chreu cymunedau Cymraeg eu hiaith e.e. hwyluso cymysgedd o dai, cyfleodd cyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol." Ni welwn unrhyw beth yn y ddogfen sy'n egluro sut y bydd hyn yn digwydd. dylai cyfloedd cyflogaeth gael mwy o bwyslais na thai. Tai i ddilyn gwaith ddylai hi fod.

ID y Sylw: 78

CEFNOGI Cyngor Cymuned Y Felinheli (Cyng Sian Gwenllian)

Crynodeb:

Rydym yn cefnogi'r polisi tai fforddiadwy.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult