Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Monitro, 1.33

ID y Sylw: 155

CEFNOGI Mr Aled Evans

Crynodeb:

Monitro

ID y Sylw: 141

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yma: "Monitro blynyddol gofynnol ..... (ac) adolygiad llawn (mewn) 4 blynedd". Erbyn i'r Cynllun gael ei fabwysiadu yn Rhagfyr 2016 bydd wedi bod yn weithredol am 5 mlynedd heb ei fonitro na'i adolygu.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult