Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Budd o Gydweithio, 2.4

ID y Sylw: 422

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Dylid gwneud yn siŵr fod elfennau o'r cynllun ym Mlaenau Ffestiniog weddi efo'r Cynllun Lleol fydd yn cael ei greu ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri. Pa gyd-weithrediad sydd yna rhwng Adrannau Cynllunio Cyngor Gwynedd a'r Parc Cenedlaethol?

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult