Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Beth yw pwrpas y Cynllun?, 2.7

ID y Sylw: 156

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Cadernid y cynllun , a thystiolaeth

Mae'r dystiolaeth syd wedi ei gyflwyno ar adegau yn amwys iawn , ail adroddus ac wedi ei seilio ar ddymuniad llywodraeth .

ID y Sylw: 139

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Sonir yn y paragraff hwn, "Fe fydd rhaid edrych ar y materion sy'n bwysig i'r ardal, ei selio ar dystiolaeth." Mae'r dystiolaeth wedi ei gasglu gennym ni ar sail y ffeithiau a gyflwynir yn Adroddiad Arolwg Anghenion Tai Ardal Cyngor Llanystumdwy (Rhagfyr 2014).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult