Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y broses o lunio'r Cynllun, 2.8

ID y Sylw: 157

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

rhoi'r cynllun at ei gilydd

newid y cynllun fel bod anghenion lleol yn cael blaenoriaeth o flaen yr "anghenion " / dyheadau cenedlaethol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult