Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y broses o lunio'r Cynllun, 2.12

ID y Sylw: 360

GWRTHWYNEBU CymdeithasyrIaithGymraeg (Menna Machreth)

Crynodeb:

Mae' tystiolaeth ar gyfer y nifer o dai ym mhob cymuned yn ddiffygiol.
Nid yw'r cynllun yn dangos bod asesiad o'r angen lleol wedi ei gwblhau
Nid oes tystiolaeth yn y Cynllun i gyfiawnhau'r honiad na fydd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cael effaith andwyol ar y Gymraeg

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult