Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y broses o lunio'r Cynllun, 2.14

ID y Sylw: 384

GWRTHWYNEBU Mr Gareth Dobson cyflwynwyd gan Mr Gareth Dobson

Crynodeb:

Credaf fod y Cynllun Hoff Strategaeth sydd yn sail i'r Cynllun Adnau yn ddiffygiol. Dylid sefydlu patrwm datblygu ar angen cymunedol a chanllawiau ymarfer da cynllunio dinesig nid ar fudd preifat fel sydd yn codi pan mae gwahoddiad i ddatblygwyr preifat a pherchnogion tir gyflwyno tir i sylw'r awdurdod.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult