Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Weledigaeth, 5.2

ID y Sylw: 160

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Gweledigaeth I gryfhau'r cymunedau

Newid y dyraniad , a lleihau niferoed y tai

ID y Sylw: 138

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yma "Dyma ei weledigaeth: "Cryfhau cymunedau yng Ngwynedd a Mon." Anghytunwn a'r gosodiad hwn gan na fydd y Cynllun yn cryfhau cymunedau gwledig a chefn gwlad.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult