Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Weledigaeth, 5.4

ID y Sylw: 1103

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae diffyg cefnogaeth amlwg yn y CDLl ar y Cyd i Brosiect Wylfa Newydd. Er bod yr ystyriaeth ar gyfer polisi datblygu yn ymwneud â Wylfa Newydd yn cael ei gydnabod (ar ffurf PS9) nid yw'n ddigon eglur ac nid yw, yn ei ffurf bresennol yn unig, yn galluogi fframwaith benderfynu gydlynol ar gyfer datblygiad cysylltiedig. Yn ogystal, nid yw'r diffyg datganiadau eglur yn cefnogi Prosiect Wylfa Newydd yn gyson efo canllawiau cynllunio atodol y Wylfa.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult