Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Weledigaeth, 5.5

ID y Sylw: 357

GWRTHWYNEBU Mr Gareth Dobson cyflwynwyd gan Mr Gareth Dobson

Crynodeb:

Mae perygl sylweddol i sylfaenu gweledigaeth ar un prosiect sydd eto i'w gadarnhau'n derfynol. Yn hanesyddol ni fu i Wylfa na Trawsfynydd gael effaith cadarnhaol ar y cymunedau hynny sydd yn agos iddynt - megis Amlwch ym Môn na Ffestiniog yng Ngwynedd. Yn wir gellid dadlau fod y ddau brosiect yma wedi llesteirio datblygiadau mwy addas i'r cymunedau lleol hyn oherwydd peryglon ynni Niwcliar.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult