Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Yr Amcanion Strategol, 5.7

ID y Sylw: 323

GWRTHWYNEBU Sally Baxter (Ms Sally Baxter)

Crynodeb:

Croesewir y dull gweithredu o gysylltu amcanion â'r Cynllun Integredig Sengl. Fodd bynnag, nid yw amcanion y Cynllun Datblygu Lleol yn adlewyrchu'n ddigonol amcan y Cynllun Integredig Sengl o gymunedau cynhwysol lle mae iechyd a lles pobl yn dda. Byddai'n ddefnyddiol pwysleisio hyn yn yr amcanion.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult