Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Trosolwg, 6.3

ID y Sylw: 848

GWRTHWYNEBU Mr Rob Booth

Crynodeb:

Ar dudalen 46 yn nhabl 8 un o brif elfennau'r strategaeth yw twf economaidd. Nid yw twf economaidd yn gynaliadwy. Awgrymaf y dylai'r brif strategaeth geisio cynnal statws economaidd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult