Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Trosolwg, 6.4

ID y Sylw: 133

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Cefnogwn y sylw "Hyrwyddo cymunedau ffyniannus achynaliadwy sy'n cefnogi gwasanaethau lleol gan gynnwys darparu tai ychwanegol a datblygiadau cysylltiedig yn gymesur a gofynion lleol." Mae casgliadau'r "Arolwg Anghenion Tai Ardal Cyngor Cymuned Llanystumdwy" yn gymesur a'r gofyn lleol ac yn cadarnhau nad oes angen y math o ddatblygiad a gynigir yn y cynllun Adnau yn Chwilog.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult