Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Trosolwg, 6.5

ID y Sylw: 278

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Strategaeth

Nid yw'r dystiolaeth yr wyf I wedi ei weld yn cefnogi'r gosodiadau a geir yma.

ID y Sylw: 128

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir "Gosodir lefel o dwf yr ystyrir sy'n cynrychioli'r dull mwyaf cadarn, cytbwys a phriodol, o ystyried yr holl ffactorau perthnasol, yn cynnwys gwaith a wnaed gan ragolygon tai ac economaidd anibynnol." Anghytunwn, eto ar sail Adroddiad Angehnion Tai Ardal Cyngor Cymuned Llanystumdwy.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult