Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 6.8

ID y Sylw: 1029

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae angen mwy o gyfiawnhad i esbonio nifer y pentrefi rydych wedi'u cynnwys yn y
polisi hwn. Mae rhai o'r clystyrau hyn wedi cael sgôr isel iawn yn y matrics
cynaliadwyedd a welwch ym mhapur testun 5 (Datblygu'r Strategaeth Aneddleoedd).
Mae'r sgoriau is yn awgrymu eu bod yn ddatblygiadau diarffordd llai cynaliadwy, heb
gysylltiad da â gwasanaethau a chyfleusterau - ac felly angen egluro pam eu bod wedi'u henwi. Mae Llywodraeth Cymru'n gwrthwynebu bod cymaint o 'glystyrau' wedi'u henwi heb ddigon o gyfiawnhad.

ID y Sylw: 834

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Tudweiliog (Mrs Glenys Peters)

Crynodeb:

Dylai'r pentrefi sydd ddim ar y rhestr gael eu hystyried yn ol y galw lleol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult