Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 6.10

ID y Sylw: 1093

CEFNOGI Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae ANC yn fodlon efo nod y strategaeth o ddosbarthu datblygiad yn gymesur o gwmpas ardal y cynllun. Y canolbwynt yn hyd ydi lleoli datblygiad yn y mannau hynny sy'n darparu'r cyfle gorau i gael datblygiad cynaliadwy h.y. datblygu'r canolfannau is-ranbarthol, trefol a gwasanaeth lleol, a swm priodol o ddatblygiad yn y pentrefi, gan ganolbwyntio ar bentrefi gwasanaeth ac wedyn rywfaint o ddatblygiad mewn Clystyrau.

ID y Sylw: 403

CEFNOGI Welsh Highland Railway (Mr Graham Farr)

Crynodeb:

Cefnogi

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult