Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 6.11

ID y Sylw: 302

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Dylai'r frawddeg olaf bwysleisio'r themâu sydd mewn rhan arall o'r cynllun o ran gwarchod yr amgylchedd naturiol. Newid "cefn gwald" i "amgylchedd naturiol" yn y frawddeg diwethaf.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult