Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 6.13

ID y Sylw: 856

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae paragraff 6.13 yn cyfeirio at Astudiaeth Capasiti Trefol y Canolfannau, lle mai'r nod a'r flaenoriaeth yw ailddefnyddio tir llwyd a ddatblygwyd o'r blaen pan fo hynny'n bosib.
Fodd bynnag, roedd yr astudiaeth hon wedi'i chyfyngu'n llwyr i ganolfannau trefol presennol. Roedd yn anwybyddu cyn safle Friction Dynamics sy'n fawr, yn segur ac yn llygredig. Fodd bynnag, yn nhermau cynaladwyedd mae'r safle wedi'i leoli'n agos at Gaernarfon. Caiff ei wasanaethu'n dda gan lwybrau bysus sy'n bodoli, a thaith 5 munud ydyw i'r orsaf bws, ac mae wedi'i gysylltu â Chaernarfon gan lwybr beicio o ansawdd da - taith feic o 10 munud. Mae yna hefyd balmant o'r safle i Gaernarfon. Mae'r safle yn dir a ddatblygwyd o'r blaen, mae'n llygredig ac mae strwythur concrid a dur anferth arno sy'n dominyddu'r safle a'r ardal ehangach o amgylch - gweler y gwrthwynebiadau i safleoedd penodol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult