Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 6.17

ID y Sylw: 404

CEFNOGI Welsh Highland Railway (Mr Graham Farr)

Crynodeb:

Nid yw'r Cwmni'n dymuno gweld y ffin ddatblygu ar ochr ogleddol Porthmadog yn cael ei hymestyn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult