Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Y Strategaeth Ofodol, 6.19

ID y Sylw: 1112

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae cyfeiriad at "Habitats Regulation Appraisal" ac mae hynny'n gamgymeriad teipio, ddylai ddweud "Habitats Regulation Assessment" ("HRA").
Dylai'r testun hwn fod yn eglur beth bynnag o ran ba gamau o Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yr ymgymerwyd â nhw (h.y. sgrinio, asesu priodol ayyb).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult