Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Ffiniau Aneddleoedd, 6.20

ID y Sylw: 909

GWRTHWYNEBU Tom Brooks

Crynodeb:

Rwy'n cefnogi llunio'r ffiniau datblygu yn dynn o amgylch ymyl gwirioneddol yr aneddleoedd. Mae'r gwrthwynebiad hwn yn gofyn am addasu a darparu eglurder a chysondeb yn y cynllun. Rwyf yn bryderus fod y diffiniad o ffiniau datblygu yn cyfeirio at "y Ganolfan Is-ranbarthol, Canolfannau Gwasanaeth Trefol, Canolfannau Gwasanaeth Lleol a phentrefi". Nodwn nad oes categori a elwir yn bentrefi ym mholisïau ffurfiol y datganiad ysgrifenedig, ond mae categorïau a elwir yn "bentrefi lleol" a "phentrefi arfordirol/gwledig". Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, byddai'r testun yn well pe bai'n egluro bod y ffiniau datblygu yn berthnasol i bob un o'r pentrefi hyn.

Ymofyn am gysondeb mewn diffiniadau mewn perthynas â phentrefi. Nid ydwyf yn ystyried y 10 prawf cydnabyddedig yn brofion cadernid cynhwysfawr. Gall anghysondebau mewn terminoleg creu ansicrwydd a bod hynny yn brawf cadernid cyfartal.

ID y Sylw: 873

GWRTHWYNEBU Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Nodwn y testun cefnogol i 6.20 ac rydym yn cefnogi llunio'r ffiniau datblygu yn dynn o amgylch ymyl gwirioneddol yr aneddleoedd. Mae ein gwrthwynebiad yn gofyn am addasu a darparu eglurder a chysondeb yn y cynllun. Rydym yn bryderus fod y diffiniad o ffiniau datblygu yn cyfeirio at "y Ganolfan Is-ranbarthol, Canolfan Gwasanaeth Drefol, Canolfannau Gwasanaeth Lleol a phentrefi". Nodwn nad oes categori a elwir yn bentrefi ym mholisïau ffurfiol y datganiad ysgrifenedig, ond mae categorïau a elwir yn "bentrefi lleol" a "phentrefi arfordirol/gwledig". Byddai'r testun yn well pe bai'n rhoi egluro bod y ffiniau datblygu yn berthnasol i bob un o'r pentrefi hyn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult