Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Yr Iaith Gymraeg, 6.24

ID y Sylw: 1455

GWRTHWYNEBU Cyngor Gwynedd (Cyng/Counc Gareth Thomas)

Crynodeb:

Nid yw'r strategaethau a'r bwriadau arfaethedig wedi'u seilio ar sail tystiolaeth gredadwy yn unol ȃ Phrawf Cadernid CE2. Mae yma anghysondebau a chroesddweud ac anallu i sylweddoli arwyddocȃd ystadegau. Mae yna ddatganiadau yn yr Asesiad Effaith Ieithyddol am Benrhyndeudraeth ar gyfeilrion yn llwyr. Hefyd, lle y cyfeirir at y ganran o boblogaeth Penrhyndeudraeth sy'n medru'r Gymraeg, mae'r trydydd pwynt bwled yn nodi bod 74.8% o'r boblogaeth yn ei medru, sydd yn 4.8% yn uwch na'r trothwy, ond yn yr adran 'Casgliadau' nodir mai 76.5% a 6.5 % ydyw'r canrannau. Pa un sy'n gywir ?

ID y Sylw: 1434

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Penrhyddeudraeth (Mr Glyn Roberts)

Crynodeb:

Nid yw'r strategaethau a'r bwriadau arfaethedig wedi'u seilio ar sail tystiolaeth gredadwy yn unol ȃ Phrawf Cadernid CE2. Mae yma anghysondebau a chroesddweud ac anallu i sylweddoli arwyddocȃd ystadegau. Mae yna ddatganiadau yn yr Asesiad Effaith Ieithyddol am Benrhyndeudraeth ar gyfeilrion yn llwyr. Hefyd, lle y cyfeirir at y ganran o boblogaeth Penrhyndeudraeth sy'n medru'r Gymraeg, mae'r trydydd pwynt bwled yn nodi bod 74.8% o'r boblogaeth yn ei medru, sydd yn 4.8% yn uwch na'r trothwy, ond yn yr adran 'Casgliadau' nodir mai 76.5% a 6.5 % ydyw'r canrannau. Pa un sy'n gywir ?

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult