Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Yr Iaith Gymraeg, 6.25

ID y Sylw: 1436

GWRTHWYNEBU Cyngor Gwynedd (Cyng/Counc Gareth Thomas)

Crynodeb:

Mae yna deimlad bod yr iaith Gymraeg dan warchau trwm ac yn cael ei bygwth, ac mae yna deimlad nad ydi'r broses a'r diwylliant cynllunio yn ei hystyried yn bwysig. Gyda hyn mewn golwg, fe ddylia adeiladu tai ddim ond cyfarch anghenion ein cymunedau lleol a nid y system rhagolygon, sydd yn groes i hyn.

ID y Sylw: 1429

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Penrhyddeudraeth (Mr Glyn Roberts)

Crynodeb:

Mae diwylliant y maes cynllunio yn mynnu bod rhywogaethau o greaduriaid ac o blanhigion sydd wedi bod o dan warchae a rhai mathau o adeialadau i'w trin gyda gofal a pharch rhag eu niweidio ymhellach gan gynlluniau adeiladu a pheirianegol ac ati. Mewn gwrthgyferbyniad llwyr, rhwystrir y drefn gynllunio rhag rhoi yr un ystyriaeth a pharch i'r Gymraeg. Er ei bod hithau dan warchae trwm ac ar encil, gorfodir hi i fod y tu allan i'r diwylliant cynllunio. Dylid ei chynnwys o fewn y diwylliant cynllunio a'i hamddiffyn trwy naws statudol. Gyda hynny mewn golwg, adeiladu tai yn ol anghenion ein cymunedau yn unig ac nid yn ol rhagamcanion y system.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult