Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Strategaeth Economaidd, 6.26

ID y Sylw: 1113

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Nid oes digon o gefnogaeth i Brosiect Wylfa Newydd yn y Cynllun. Dylai'r paragraffau hyn gynnwys cefnogaeth i Brosiect Wylfa Newydd, fel y datblygiad sy'n gyrru fwyaf ar y tawsnewid economaidd mae awydd amdano.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult