Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Strategaeth Economaidd, 6.28

ID y Sylw: 1114

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

'Does dim digon o gefnogaeth i Brosiect Wylfa Newydd yn y Cynllun.
Dylai'r paragraffau hyn gynnwys cefnogaeth i Brosiect Wylfa Newydd, fel y datblygiad sy'n gyrru fwyaf ar gyfer y trawsnewid economaidd mae awydd amdano.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult