Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Strategaeth Dai, 6.41

ID y Sylw: 117

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Ni cheir unrhyw gyfeiriad at lwfans am eiddo gwag. Mewn Cynlluniau Datblygu Lleol diweddar, derbyniwyd yn gyffredinol y dylid gwneud lwfans o 4% ar gyfer hyn oherwydd bod angen lefel benodol o eiddo gwag ar y farchnad i weithredu. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth rhwng eiddo gwag tymor hir y mae modd i bolisi Cyngor roi sylw iddynt ac eiddo sy'n wag am gyfnod byr.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult