Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Strategaeth Dai, 6.42

ID y Sylw: 293

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Cred y Ffederasiwn Adeiladwyr Tai y dylai mwy o'r gofynion tai ddod o Ganolfannau Isranbarthol a Chanolfannau Gwasanaethau Trefol gan y byddai hyn yn gwneud y cynllun yn fwy cynaliadwy ac ymateb i'r galw yn y farchnad. Cynyddu'r niferoedd o dai yn y ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth Trefol. Gellid gwneud hyn drwy ddynodi fwy o safleoedd a fydd hefyd yn rhoi'r niferoedd ychwanegol a awgrymir yn ein sylwadau ar ddarnau arall y cynllun

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult