Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Strategaeth Dai, 6.45

ID y Sylw: 204

GWRTHWYNEBU John Brinley Jones

Crynodeb:

Mae'n hanfodol fod perchenogion busnes sy'n creu cyflogaeth a chyfoeth yn yr ardal yn cael eu hannog i symud i mewn i'r ardal neu os oes angen cartref arnynt yn yr ardal a bod ganddynt ddarn o dir, ni ddylent orfod codi anheddau maint fforddiadwy caeth iawn gan y byddai o bosib angen cyfleusterau ychwanegol arnynt yn eu cartrefi, megis gofod swyddfa neu fannau lle gallent weithio o'r cartref.

I gysidro pob cais cynllunio ar ei deilyngdod yn hytrach na chael yr un polisi sydd wrth reswm dim yn gallu cyrraedd pob gofyniad.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult