Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR IAITH GYMRAEG A'R DIWYLLIANT CYMREIG, 7.1.4

ID y Sylw: 120

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yma "Bydd yr iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo drwy wahanol bolisiau yn y Cynllun." Pa bolisiau yw rhain? Pam na'u rhestrwyd? dywedir ymhellach hefyd "Cyhoeddir Canllawiau Cynllunio Atodol i roi arweiniad pellach am y mater." Credwn y dylai'r canllawiau hyn fod yn rhan weithredol o'r Cynllun gwreiddiol.

ID y Sylw: 107

CEFNOGI CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

argymhelliad LLC i ystyried effaith ar y Gymraeg ym Mnagor.
Dar o waith wedi ei gwblhau yn edrych ar wardiau ar draws Gwynedd, felly yn edrych ar Hirael ond nid ar Fnagor fel endyd. Angen ymchwil manwl ar yr iaith a chynllunio ym Mmnagor er mwyn darparu wgybodaeth i'r broses gynllunio, a'r effaith ar y Gymraeg

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult