Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - ISADEILEDD A CHYFRANIADAU DATBLYGWYR, 7.1.5

ID y Sylw: 1454

GWRTHWYNEBU Cyngor Gwynedd (Cyng/Counc Gareth Thomas)

Crynodeb:

Mae rhwydwaith / isadeiledd presennol Penrhyndeudraeth a Minffordd e.e. ffyrdd, parcio,gwasanaethau meddygon teulu dan bwysau. Am
* nad oes dir cyfagos i ymestyn yr ysgol bresennol;
* y byddai cynnydd yn nifer y cleifion yn cynyddu'r pwysau, sydd eisoes yn sylweddol,ar feddygon teulu;
* am y bydd y cynnydd sylweddol yn y drafnidiaeth drwy Benrhyndeudraeth pan gwblheir y Bont Briwet newydd yn sicr o arafu symudiad cerbydau ar hyd y briffordd drwy'r pentref,
ni ddylid disgwyl iddynt allu ymdopi 152 o dai ychwanegol. Bydd ymdopi 59 yn hen ddigon.
Y mae'r Rheoliadau sy'n caniatáu i awdurdodau godi ar ddatblygwyr i '(d)defnyddio arian (ar gyfer ) amrediad eang o isadeiledd yn amherthnasol yng nghyswllt yr uchod.

ID y Sylw: 1433

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Penrhyddeudraeth (Mr Glyn Roberts)

Crynodeb:

Mae rhwydwaith / isadeiledd presennol Penrhyndeudraeth a Minffordd e.e. ffyrdd, parcio,gwasanaethau meddygon teulu dan bwysau. Am
● nad oes dir cyfagos i ymestyn yr ysgol bresennol;
● y byddai cynnydd yn nifer y cleifion yn cynyddu'r pwysau, sydd eisoes yn sylweddol, ar feddygon teulu;
● am y bydd y cynnydd sylweddol yn y drafnidiaeth drwy Benrhyndeudraeth pan gwblheir y Bont Briwet newydd yn sicr o arafu symudiad cerbydau ar hyd y briffordd drwy'r pentref,
ni ddylid disgwyl iddynt allu ymdopi ȃ 152 o dai ychwanegol. Bydd ymdopi ȃ 59 yn hen ddigon.
Y mae'r Rheoliadau sy'n caniatáu i awdurdodau godi ar ddatblygwyr i '(d)defnyddio arian (ar gyfer ) amrediad eang o isadeiledd yn amherthnasol yng nghyswllt yr uchod.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult