Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - ISADEILEDD A CHYFRANIADAU DATBLYGWYR, 7.1.8

ID y Sylw: 1119

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn credu y dylid gwella eglurdeb y paragraffau hyn. Dylid dangos yn llawn sut bydd y Cynghorau yn rheoli cyfyngiadau cronni wrth symud ymlaen ar ôl 6 Ebrill 2015 gan fod hyn yn hollbwysig i ddatblygwyr, yn cynnwys Horizon, fedru ei ddeall. Mae Horizon yn gwneud sylwadau pellach ar y termau efo arian Ardoll Seilwaith Cymunedol a'r defnydd o'r arian hwnnw, cytundebau adran 106 a buddion cymunedol yn gysylltiedig a Pholisiau PS2 ac ISA1.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult