Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI ISA3

ID y Sylw: 1129

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn nodi bod y cyfyngiadau hyn ar ddewis safleoedd o bosibl yn cyfyngu gormod os defnyddir nhw ar gyfer ei ddatblygiad cysylltiedig.
Yn hytrach na chwilio am newidiadau penodol i ISA3, fodd bynnag, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol arfaethedig isod ar gyfer Wylfa Newydd, a'r rheiny fyddai'r polisïau perthnasol y bydd ei geisiadau datblygu cysylltiedig yn cael eu penderfynu. Am y rheswm yma, nid ydi Horizon yn cynnig y dylid cau allan yn benodol o'r polisïau hyn ei ddatblygiad cysylltiedig (h.y. adeilad efelychydd).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult